NÅGOT OM FÖRENINGEN
 

 

 Föreningen bildades 8 november 1968. Antalet medlemmar är idag ca 1200.
Partille Konstförening är en av de största i Sverige. 

Årligen anordnar föreningen minst sex konstutställningar på Slottet (Partille herrgård). 
Fri entré alla utställningsdagar.
Av varje utställare köper föreningen i allmänhet ett verk, som sedan ingår i det årliga medlemslotteriet.

Försäljning, information och värdskap sköts ideellt av föreningens medlemmar.

Vi anordnar konstresor och konstcirklar för våra medlemmar.
 
Föreningen är ansluten till riksförbundet Sveriges Konstföreningar och till dess länsförbund i Bohuslän.
Samarbetet med Partille Hemslöjds- och Hantverksförening och övriga kulturföreningar är intensivt, liksom med Kultur- och fritidsförvaltningen och Partille Kulturskola.

Allt arbete inom föreningen görs ideellt. Inga arvoden utbetalas. Föreningen är alltså beroende av att många medlemmar, även utanför styrelse och utställningskommitté, ställer upp och hjälper till vid "ibladning" av utskick till medlemmarna, värdskap och vakt vid konstutställningarna etc. Glädjande nog ställer många upp, men för många kan vi nog inte bli.

Vid Partille Skulptur hösten 2004 gjorde många av föreningens medlemmar uppskattade insatser bl a med guidning och vakthållning. Skulptörerna bodde hemma hos medlemsfamiljer. Kontakter med sponsorer och åtskilligt annat av praktisk natur som t ex anskaffning av tält mm sköttes också av våra medlemmar.
Bilder Skulptur 2004

FÖRENINGENS STYRELSE
 

Styrelse Partille Konstförening 2016:   
Birgitta Hällje (ordf) 031-23 74 51 / 0709-51 53 49,
Eva Hall (v.ordf),
Britta Ridelberg  (sekr),
John Blaxland (kassör),
Anita Ljungsvik (utställningsansvarig), 
Sara Öhman, Gunnar Bergling,
Sonja Karlsson, Karin Lindbeck. 
Suppleanter: May Thyrén-Johansson, Lars Löfsten
Adjungerad: Sven Olofsson

Revisorer : Gunvor Lundgren, Lennart Svensson. 
Suppleant Britt Öberg.

Valberedning: Magdalena Nyberg,
Sven Olofsson, Lars Löfsten.

FÖRENINGENS KONTAKTUPPGIFTER
Besöksadress Slottet, Carl Wilhelm Carlbergs Allé 2
Vägbeskrivning
Postadress Box 259, 433 25 Partille
E-post info@partillekonst.se  
Webbadress www.partillekonst.se
Telefon och fax 031-44 04 24

Bankgiro

5618-1837 (resor 564-5692)