Om oss

Föreningen bildades 8 november 1968. Antalet medlemmar är idag drygt 1000. Partille Konstförening är en av de största i Sverige. Årligen anordnar föreningen minst sex konstutställningar på Partille Herrgård (”Slottet”). Fri entré alla utställningsdagar. Av varje utställare köper föreningen i allmänhet ett verk, som sedan ingår i det årliga medlemslotteriet. Försäljning, information och värdskap sköts ideellt av föreningens medlemmar. Vi anordnar konstresor och konstcirklar för våra medlemmar.

Lokalt samarbete
Föreningen är ansluten till riksförbundet Sveriges Konstföreningar och till dess länsförbund i Bohuslän. Samarbetet med Partille Hemslöjds- och Hantverksförening och övriga kulturföreningar är intensivt, liksom med Kultur- och fritidsförvaltningen och Partille Kulturskola.

Ideellt engagemang
Allt arbete inom föreningen görs ideellt. Inga arvoden utbetalas. Föreningen är alltså beroende av att många medlemmar, även utanför styrelse och utställningskommitté, ställer upp och hjälper till vid ”ibladning” av utskick till medlemmarna, värdskap och vakt vid konstutställningarna etc. Glädjande nog ställer många upp, men för många kan vi nog inte bli.