Partille Konstförenings regler för resor i egen regi

 

Anmälan och turordning

Föreningen kan göra en inbjudan till resa i medlemsfoldern vid årsskiftet eller i medlemsbrev under året. I inbjudan till resa skall finnas uppgift om första anmälningsdag. Anmälan till resa sker genom att medlemmen anmäler sig på angivet sätt. Om resan blir övertecknad görs en väntelista i den ordning anmälningarna kommer in.

 

Krav på medlemskap

Resorna är avsedda för konstföreningens medlemmar. I de fall då resan inte blir fulltecknad, kan medlem ta med en gäst som inte är medlem. Vid anmälan skall av säkerhetsskäl namn och telefonnummer och ev. även personnummer uppges för varje deltagare.

 

Avbeställning och återbetalning

Om medlemmen meddelar förhinder efter betalning, skall föreningen betala tillbaka enligt följande regler.

 

Vid avbeställning p.g.a. sjukdom ansvarar varje resenär själv för att vara försäkrad.

 

Vid resor, då föreningen anlitar en resebyrå, gäller de regler som resebyrån tillämpar.

 

Reglerna är reviderade av resegruppen och godkända av styrelsen i februari 2013.