Ställ ut

 

Vill Du ställa ut hos oss?

Våra utställningar planeras och genomförs av vår utställningskommitté (UK) i samverkan med styrelsen och intresserade medlemmar. Om Du vill ställa ut hos oss, eller om Du vill ge förslag på utställare, kan Du komma i kontakt med UK genom följande länk:

utstallning@partillekonst.se

Utställningsverksamheten planeras för ett helt år. Varje år genomför vi sex utställningar, vanligtvis med två utställare samtidigt. Ofta arbetar de med olika tekniker och med olika konstnärliga uttryck.