Bli medlem

För att bli medlem

Skicka ett mail till medlem@partillekonst.se och tala om namn och adress så skickar vi information. Skriv Intresserad av att bli medlem i ämnesraden.

Du kan också få information om hur bli medlem när du besök en av våra utställningar.

Medlemsavgift och lotter i det årliga medlemslotteriet

Enskild medlem 220 kr 1 lott
Familj 330 kr 2 lotter
Förening 440 kr 3 lotter
Företag 660 kr 5 lotter

Värva medlemmar

För varje medlem du värvar får du en extra vinstchans i det årliga medlemslotteriet.

Kontakta

Isabella Florén
E-post: isabella.floren@hotmail.com
Tel. 0705-60 83 30