Styrelse

Styrelse Partille Konstförening 2022
Birgitta Hällje (ordf) 0709-51 53 49
Lena Skogsberg (v.ordf),
Britta Ridelberg  (sekr),
Lena Spak (kassör),
Gunnar Hall (utställningsansv.)
Isabella Florén, Elisabet Hilme, May Thyrén Johansson, Sara Öhman
Suppleanter: Eva Hall, Elisabeth Svensson

Revisorer
Gösta Isaksson, Owe Gebäck
Suppleant Britt Lindgren

Valberedning
Uppdraget ligger detta år på styrelsen