Styrelse

Styrelse Partille Konstförening 2023

Lena Spak (ordf), 0709-51 53 49
Britta Ridelberg  (sekr),
Lena Skoglund (kassör),
Birgitta Hällje (v. ordf, utställningsansv.)
Isabella Florén, Elisabet Hilme, Sara Öhman
Suppleanter: Leif Morkvist, Elisabeth Svensson

Revisorer
Gösta Isaksson, Owe Gebäck
Suppleant Britt Lindgren

Valberedning
Isabella Florén (sammank), Ingrid Smedberg, Yngve Gustavsson