Utställningar

Vernissage

Första lördagen i utställningsperioden kl 12.00 -16.00.

Öppettider

Tisdag 12.00 – 15.00, lördag och söndag 12.00 – 16.00.
Fri entré alla utställningsdagar.

Besökslotteri

Medlem i konstföreningen får för varje besökt utställning en lott i besökslotteriet. Dragning i detta lotteri sker sista utställningsdagen kl 16.00.

Utställningskommitté 2023

Birgitta Hällje (sammankallande), 070 951 53 49
Ann-Britt Bergstrand, Bente Gabrielsson, Elisabet Hilme, Christina Hjerpe, Monica Johansson, Görel Nordström, Ann-Marie Seve, Elisabeth Svensson, Maj Thyrén Johansson.