Konstcirklar

Konststudiecirklar

Vi anordnar studiecirklar under vår och höst i samarbete med Sensus. Cirklarna, som inte förutsätter några förkunskaper, bedrivs i samtalsform där vi läser och samtalar kring en bok om en konstnär eller olika konstriktningar. Cirklarna pågår under åtta veckor under en termin, tre timmar per vecka. För närvarande har vi fem cirklar på dagtid och en på kvällstid. Vi byter ämne varje termin.

Kostnaden per termin, inklusive kurslitteratur, är 350 kronor.

Kontaktperson för anmälan och ytterligare information är Birgitta Hällje, 0709 51 53 49